Aanmelden patiënten

 

1. Uw patiëntenbestand is al aangemeld in de ION-database.

Individueel aan- en afmelden
Afhankelijk van uw HIS kunt u met de ingebouwde ION-module of een ION-module van een administratiekantoor of softwareleverancier patiënten aan- en afmelden. Ook kunt u wijzigingen van de gegevens doorvoeren.

  • Via het HIS, via het aanmeldingsscherm op de website van VECOZO of met een ION-module meldt u een patiënt aan bij de ION-database.
  • Als deze patiënt nog niet geregistreerd staat in de ION-database, kunt u voor de datum van inschrijving van deze patiënt een ingangsdatum in het verleden opgeven.
  • Als de patiënt al geregistreerd is in de ION-database, wordt met uw aanmelding de relatie van de patiënt met de vorige huisarts automatisch beëindigd.
  • De ingangsdatum van de nieuwe inschrijving is de datum waarop u dit doet.
  • De datum van beëindiging wordt vastgesteld op de dag daarvoor. LET OP! Een nieuwe huisarts-patiëntrelatie kan in verband met de declaratie van de inschrijftarieven, niet ingaan op de eerste dag van een kwartaal. Dat is namelijk de peildatum voor de inschrijftarieven.
  • De vorige huisarts wordt per e-mail op de hoogte gesteld als er iemand is afgemeld en wie de nieuwe huisarts is. Op die manier kan de dossieroverdracht zorgvuldig worden geregeld.

Inschrijving bij slechts één huisarts
Een patiënt kan in de ION-database ingeschreven staan bij één huisarts. Zijn BSN (burgerservicenummer) wordt gekoppeld aan de AGB-code van de huisarts of de praktijk. Als een andere huisarts ten onrechte een van uw patiënten claimt, kunt u dat probleem proberen onderling op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u voor bemiddeling of arbitrage terecht bij de stichting ION.

2. Uw patiëntenbestand is nog niet aangemeld in de ION-database.

Aan de slag! Met of zonder hulp
Hoe meer huisartsen mee doen, hoe effectiever de ION-database werkt en ook voor u kan werken. Er zijn steeds meer zorgverzekeraars die in hun contracten hebben opgenomen dat de ION-database leidend is en dat de inschrijftarieven van huisartsen die eraan meewerken met voorrang worden uitbetaald. De kans bestaat dat zorgverzekeraars in de nabije toekomst verplichte deelname aan deze database in de contracten opnemen. Dus bent u een van de huisartsen die nog helemaal niet bezig is met ION, kom in beweging! Neem contact met ons op, we helpen u graag op weg.

In één keer
Als huisarts kunt u aan de ION-database een bestand aanleveren met alle actieve patiënten die zijn ingeschreven in uw praktijk. Afhankelijk van uw HIS kan dat met een (ingebouwde) ION-module. Deze applicaties maken het mogelijk om op een eenvoudige wijze toegang te verkrijgen tot de database en vrijwel automatisch in één keer een compleet patiëntenbestand aan te leveren.

Zorg dat uw patiëntenbestand opgeschoond en actueel is voordat u het aanlevert aan de database. Het bestand moet in ieder geval de burgerservicenummers van de patiënten bevatten én de AGB-code van de deelnemende huisarts of huisartsenpraktijk.