2014 in het teken van ZFT

Jaarverslag 2014 van ION beschikbaar
 
Voor ION was de introductie van ZFT - ZorgMail File Transfer - een belangrijk wapenfeit in 2014. Voor het project Veilig Verhuizen betekent deze nieuwe beveiligde elektronische overdrachtsroute een impuls.

ION trekt het project Veilig Verhuizen omdat het veilig elektronisch kunnen overdragen van patientverhuisdossiers de adminstratieve lasten van huisartspraktijken vermindert. En dat is een van de doelstellingen van de stichting. ZFT is landelijk gelanceerd op 9 april 2014. Voor de ontwikkeling van deze webaplicatie heeft ION samenwerking gezocht met ENOVATION en VECOZO. De verwachting was dat huisartspraktijken er geleidelijk aan gebruik van zouden gaan maken. In de praktijk zijn in de eerste 9 maanden bijna 240.000 patientverhuisdossiers via ZTF overgedragen van de ene naar de andere huisarts.
Het ION-bestuur heeft het Jaarverslag ION 2014 en de Jaarrekening ION 2014 vastgesteld tijdens haar vergadering op 9 juni. Daarin vindt u  het complete overzicht van activiteiten en cijfers van 2014.