Bijna 16 miljoen patiënten aangemeld

 
 
Het aantal patiënten in de ION-database blijft gestaag groeien.

Ruim 97 procent van iedereen die kan worden aangemeld, staat er in: 15,8 miljoen patiënten uit 5.480 verschillende huisartsenpraktijken. Dat is 94,9 procent van alle geregistreerde inwoners in Nederland. Dit verschil in percentage komt omdat enkele groepen mensen niet onder de reguliere huisartsgeneeskundige zorg vallen, maar aparte regelingen kennen: militairen, gedetineerden en mensen die verblijven in een AWBZ-instelling inclusief behandeling.