CZ gaat per 1 januari gebruikmaken van ION controle vooraf.

Minder correctieverzoeken = minder administratieve rompslomp
 
Sinds 1 januari 2015 kunnen zorgverzekeraars elk kwartaal bij ION een overzicht opvragen waarin staat aan welke huisarts hun verzekerden op de peildatum zijn gekoppeld in de ION database. Aan de hand daarvan toetsen zij de declaraties voor inschrijftarieven en bijbehorende modules die huisartsen hun sturen. Zo wordt bij dubbele declaraties meteen de juiste huisarts uitbetaald en dat scheelt veel correctieverzoeken. Dus administratieve rompslomp, niet alleen voor de zorgverzekeraars ook voor huisartspraktijken. Of dat de moeite waard is? In 2014 verwerkten de zorgverzekeraars circa 125.000 correctieverzoeken.

Nieuw. Tot nu maakt een aantal kleinere zorgverzekeraars (DSW, ASR, FBTO, De Friesland en Zorg & Zekerheid) gebruik van deze mogelijkheid. Vanaf 1 januari 2016 gaat CZ actief gebruikmaken van deze koppeling.

We zetten voor u op een rij wat dat betekent in de praktijk.

Mutatiestop. Voor het maken (klaarzetten, controleren en verwerken van de ION-gegevens) van de actuele overzichten voor de zorgverzekeraars is tijd nodig. Daarom geldt sinds 1 januari 2015 dat mutaties die de laatste dag van een kwartaal of de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal worden doorgevoerd, pas op de tweede dag van het nieuwe kwartaal worden verwerkt en gedateerd.

Hoe gaat CZ de declaraties verwerken?

1.      CZ ontvangt van ION een bestand met daarin de actuele koppeling tussen hun verzekerden en hun huisarts.

2.      CZ verwerkt die informatie in haar systemen voordat zij de declaraties van inschrijftarieven gaat verwerken.

3.      Bij de verwerking wordt het volgende protocol aangehouden:

a.      De patiënt voor wie het inschrijftarief (plus modules) door u wordt ingediend staat op uw naam in de ION database (en dus in het bestand) en is bij CZ verzekerd.
De declaratie wordt goedgekeurd (op voorwaarde dat ook aan alle overige declaratievoorwaarden wordt voldaan).

Let goed op de afwijscode (366). Als u een inschrijftarief declareert voor een patiënt die op de peildatum aan een andere huisarts is gekoppeld in de ION database, wordt die declaratie afgewezen met code 366 (verzekerde staat op naam van andere huisarts ingeschreven). Dat kan niet worden betwist, omdat de afwijzing is gebaseerd op de gegevens van de ION database. En die is en blijft leidend.

b.      De patiënt is bij CZ verzekerd, staat niet in de ION database maar u bent de eerste die voor deze patiënt een inschrijfdeclaratie indient. De declaratie wordt goedgekeurd.

c.       Bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij praktijkoverdacht. CZ monitort het aantal afwijzingen per declaratiebatch. Als er grote aantallen afwijzingen zijn dan neemt CZ contact op met de betreffende praktijk.

Nota bene. De situatie is in het eerste kwartaal van een nieuw jaar natuurlijk bijzonder vanwege de mensen die overstappen naar een andere verzekering. Het moment van declareren is daarbij belangrijk voor de feitelijke verzekerdenstatus. Doe daarom altijd vlak voor het declareren een COV en beoordeel eventuele afwijzingen goed op de reden van afwijzing.

Goede procesgang. CZ en ION hebben afgesproken het proces nauwgezet te monitoren en regelmatig contact met elkaar te hebben in het eerste kwartaal om zo te zorgen dat het proces voor alle betrokkenen goed verloopt.