Factuur ION

 
Binnenkort valt de jaarlijkse factuur voor deelname aan ION op de mat. De peildatum van het aantal patiënten dat op uw naam staat is 1 juni 2019. Het tarief is verhoogd naar € 0,035 exclusief BTW per patiënt (2018: € 0,0273). De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de te verwachten uitgaven van ION. De afgelopen twee jaren is bewust verlies geleden en hebben we dit opgevangen met het eigen vermogen. Daardoor kon het tarief voor u laag blijven. Dit jaar moet het tarief echter omhoog om de begroting te dekken. U leest hier alles over in het jaarverslag ION 2018 en de jaarrekening ION 2018 te vinden op de website (tabblad Stichting ION). Deze verslagen geven inzicht in de financiële en operationele stand van zaken van ION in 2018.