ION database opgeschoond, prijs verlaagd!

 
 
De jaarlijkse nota’s voor deelname aan de ION-database zijn verstuurd. De prijs is gebaseerd op het aantal patiënten dat gekoppeld is aan een huisarts, praktijk of gezondheidscentrum. Peildatum 2 april 2012. De jaarlijkse bijdrage 2012 is verlaagd van €0,04 (2010 en 2011) naar €0,035 incl. btw per ingeschreven patiënt.

Zuivere databaseVoorgaande jaren bleken er soms grote verschillen te bestaan tussen het aantal patiënten in het eigen HIS en in de ION-database. Belangrijkste oorzaak hiervoor bleek dat overleden patiënten niet worden afgemeld door de meeste huisartsen. Om de database actueel te houden heeft het bestuur van de stichting ION ervoor gekozen om eens per jaar centraal de overledenen uit de database te verwijderen. En als een AGB-code bij Vektis wordt ingetrokken,  worden voortaan alle daaraan gekoppelde patienten in de ION-database automatisch afgemeld. Daarmee hoopt ION te voorkomen dat huisartsen die gestopt zijn op de peildatum van de jaarnota, alsnog een declaratie ontvangen.