ION verlaagt tarief in 2016

 
Binnenkort valt de jaarlijkse factuur voor deelname aan ION op de mat. De peildatum van het aantal patiënten dat op uw naam staat is 1 augustus 2016. Het tarief is verlaagd naar € 0,0273 exclusief btw per patiënt (2015: € 0,0395).

De reden voor deze tariefsverlaging is dat er vorig jaar minder kosten zijn gemaakt dan begroot. U leest hier alles over in het jaarverslag ION 2015 en de jaarrekening ION 2015 die op de website staan. Deze verslagen geven inzicht in de financiële en operationele stand van zaken van ION in 2015.