Nieuw in 2015: Controle vooraf door zorgverzekeraars

Jaarverslag ION 2015 op website
 
Meer weten over het reilen en zeilen van ION? Het jaarverslag ION 2015 staat op de website. U vindt daarin alle informatie over de ION database, veilig elektronisch verhuizen van het patiëntverhuisdossier, de organisatie zelf en de financiële stand van zaken. En ook over de controle vooraf door zorgverzekeraars, een nieuw ION initiatief. Sinds januari 2015 kunnen zorgverzekeraars elk kwartaal bij ION een overzicht opvragen waarin staat aan welke huisarts hun eigen verzekerden op de peildatum voor het inschrijftarief zijn gekoppeld in de ION database.

Aan de hand van dat overzicht toetsen de zorgverzekeraars de declaraties voor inschrijftarieven en bijbehorende modules die huisartsen hun sturen. Zo wordt bij dubbele declaraties meteen de juiste huisarts uitbetaald en dat scheelt veel correctieverzoeken (circa 125.000 in 2014). Dat betekent minder administratieve rompslomp, niet alleen voor de zorgverzekeraars ook voor huisartspraktijken.
In de loop van het jaar maakten steeds meer zorgverzekeraars gebruik van deze mogelijkheid. Lees verder in het Jaarverslag ION 2015.