Nieuw in ZFT

 
 
Vandaag is een volgende versie van ZorgMail File Transfer in gebruik genomen. Met twee nieuwe toepassingen, die zijn gebaseerd op wensen van gebruikers.

AGB-code

In het Edifact-bericht dat een huisarts ontvangt met de vraag om de medische gegevens van een voormalige patiënt op te sturen, staat in het vervolg ook de AGB-code van de nieuwe huisarts. Daarmee kan de nieuwe huisarts als het nodig is de contactgegevens achterhalen bij Vektis (www.agbcode.nl).

Afkomstig van

De verzendende huisartsen moeten bij het uploaden van patiëntverhuisdossiers vanaf nu aanvinken vanuit welk HIS zij dat doen. Dan kan de nieuwe huisarts daar rekening mee houden bij het importeren van de patiëntverhuisdossiers. Want een aantal van de problemen die zich daarbij kunnen voordoen, hangen samen met de communicatieproblemen tussen bepaalde HISsen. Gedetailleerde informatie per HIS over die problemen staat op de Veilig Verhuizen pagina's van de ION-website. Zie aandachtspunten per HIS. U vindt daar ook de aangepaste gebruikershandleiding voor ZFT en een instructiefilmpje.

In de praktijk

ZorgMail File Transfer (ZFT) is al weer ruim vier maanden operationeel. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze nieuwe overdrachtsroute voor de patiëntverhuisdossiers. Er zijn op deze manier al bijna 85.000 keer bestanden overgedragen van huisarts naar huisarts. Een mooi resultaat maar er zijn ook kritische geluiden. Daarom probeert ION meer zicht te krijgen op hoe het proces in de praktijk verloopt. Concrete - positieve en negatieve - ervaringen zijn welkom!