Terugblik op 2010

 
 
Voor ION - Inschrijving Op Naam - was 2010 een goed jaar. Bijna 97 procent van alle Nederlandse ingezetenen is in de database gekoppeld aan een huisarts. De database is sterk verbeterd en uitgebreid. Met als direct gevolg minder administratieve rompslomp voor huisartsen. De financiële situatie is gezond en de stichting is uitgegroeid tot een kleine, flexibele en goed functionerende organisatie, zonder franje.

Hoogtepunten 2010.

• In 2010 bleef het aantal patiënten in de database gestaag groeien. Eind 2010 staat bijna 97 procent van alle mensen die aangemeld zouden kunnen worden, in de ION-database. Het is in 2010 een stuk gemakkelijker geworden voor huisartsen om een afgewezen declaratie inzake het inschrijftarief te betwisten. Voorheen betekende dat knippen en plakken, een screendump en een e-mail. Na een verbouwing van de database kan dat direct via het ION-gedeelte op de Vecozo-site en kost dat slechts enkele klikken.
• In 2010 hebben de deelnemende huisartsen voor het eerst een nota ontvangen van ION. Het beheer en onderhoud van de database kost geld, bovendien moet de database steeds verder worden aangepast aan de actuele situatie en wensen. Deze nota's zijn voor het overgrote deel vlot betaald, en na enkele herinneringen is ruim 99 procent betaald. Het merendeel van de resterende nota's bleek te berusten op fouten, bijvoorbeeld omdat huisartsen al waren gestopt of omdat patiënten zijn overleden maar niet afgemeld. De enkele huisarts die ondanks alle pogingen van ION niet heeft betaald, heeft de ION-rechten verloren en heeft geen toegang meer tot de ION-database.
• ION is een kleine praktische organisatie met korte lijnen. Vragen van huisartsen en patiënten worden snel beantwoord. Vaak wordt telefonisch contact gezocht om een probleem uit de wereld te helpen of te voorkomen.

Jaarstukken 2010

Tijdens de bestuursvergadering van 20 april 2011 is het jaarverslag 2010 vastgesteld en is de penningmeester gedechargeerd. Hier kunt het jaarverslag lezen, de bijlage met financiele gegevens volgt zo snel mogelijk. Hebt u vragen over de jaarstukken, laat het ons weten: info@stichting-ion.nl.

Jaarverslag ION 2010

Jaarrekening ION 2010