Weinig gepingpong in ION-database

 
 
Onder pingpongen verstaan we het telkens opnieuw om en om aanmelden van een patiënt door twee verschillende huisartsen. Dat komt gelukkig nauwelijks voor. In de afgelopen drie maanden hebben bij vijftien verschillende patiënten meer dan tien mutaties in de ION-database plaatsgevonden.

Contact

In al die gevallen hebben we telefonisch contact opgenomen. Opmerkelijk is dat er nauwelijks onderling wordt overlegd om de oorzaak van het gepingpong om te sporen. Terwijl persoonlijk contact dat probleem in de meeste gevallen kan oplossen. Het gaat vaak om een burgerservicenummer dat dubbel in gebruik is, een passant die wordt aangemerkt als ingeschreven patiënt of een shoppende patiënt die daarover niet duidelijk is.

Hardnekkige gevallen

Daarnaast zijn enkele hardnekkige gevallen bekend waarbij de patiënt is veranderd van huisarts zonder dat aan zijn vorige huisarts door te geven. Deze weigert daarom principieel het medisch dossier over te dragen of de mutatie in ION te accepteren.
In zo'n geval vragen we de nieuwe huisarts - die geheel te goeder trouw handelt, maar achter het net vist bij de inschrijftarieven - de patiënt te motiveren zijn vorige huisarts alsnog op de hoogte te brengen.

Inschrijfformulier

Gelukkig nemen steeds meer huisartsen in hun inschrijfformulier de passage op dat de patiënt nadrukkelijk verklaart dat hij of zij zich bij de vorige huisarts heeft afgemeld.