Afkortingen

 
 • AGB Algemeen GegevensBeheer
 • BSN BurgerServiceNummer
 • COV Controle Op Verzekeringsrecht
 • EPD Elektronisch PatiëntenDossier
 • HIS HuisartsenInformatieSysteem
 • ION Inschrijving Op Naam
 • LHV Landelijke HuisartsenVereniging
 • LSP Landelijk SchakelPunt
 • NAW Naam, Adres en Woonplaats
 • SBV-z Sectoriale BerichtenVoorziening in de zorg
 • UZI Unieke ZorgverlenersIdentificatie
 • UZOVI Unieke ZOrgVerzekeraarsIdentificatie
 • VECOZO VEilige COmmunicatie in de ZOrg