Inschrijving op naam

 
Inschrijving op naam betekent dat iedere patiënt aan een vaste huisarts is gekoppeld. Dit versterkt de positie en de regiefunctie van de huisarts als poortwachter van de Nederlandse gezondheidszorg. Het verankert de functie van de huisarts als dossierhouder van de medische gegevens van zijn patiënten en levert ook een bijdrage aan de kwaliteit van de (huisartsen)zorg. Op elk moment is bekend waar het dossier met de belangrijkste medische gegevens van een patiënt zich bevindt.

Vergoeding

Huisartsen krijgen van de zorgverzekeraars voor elke patiënt, die in hun praktijk is ingeschreven, een vergoeding (het inschrijftarief). De achtergrond is dat beschikbaarheid, ongeacht het gebruik ervan, geld kost. Door een vaste vergoeding te betalen is de basishuisartsgeneeskundige zorg gewaarborgd.

De inschrijftarieven vormen een belangrijk onderdeel van de omzet van een huisartsenpraktijk. Huisartsen hebben er dan ook groot belang bij dat al hun patiënten daadwerkelijk staan ingeschreven in hun praktijk, ook de patiënten die al een lange tijd geen beroep op hun huisarts hebben gedaan.

Declareren

Het inschrijftarief wordt door de ziektekostenverzekeraars uitgekeerd in vier termijnen. De declaratie van de inschrijftarieven vindt plaats aan het begin van elk kwartaal aan de hand van een door de huisarts ingediend patiëntenbestand.

Huisarts registreert

Patiënten zijn wettelijk niet verplicht om zich in te schrijven bij een huisarts. Voor het verkrijgen van huisartsgeneeskundige zorg moeten zij zich in principe wel bij een huisarts als patiënt inschrijven. Maar zij hebben ook de mogelijkheid om te 'shoppen', en zich onder behandeling te stellen van steeds een andere huisarts. Op dat moment kan de situatie ontstaan dat twee huisartsen voor dezelfde patiënt het inschrijftarief declareren. Inschrijving op Naam biedt dan uitkomst.

De ION-database is leidend voor de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zijn verplicht om bij dubbele declaratie de inschrijftarieven uit te betalen aan de huisarts aan wie de verzekerde in de database is gekoppeld. In geval van onterechte afwijzing hoeft u hen dan als bewijs geen formulieren meer te sturen die ondertekend zijn door de betreffende patiënt. U kunt aan de hand van de gegevens van de database aantonen dat afwijzing onterecht is.

ION en behandelrelatie

Voor de ION-database geldt inschrijven is uitschrijven, maar dat is niet van invloed op de behandelrelatie. Alleen de patiënt zelf kan die aangaan of verbreken. De ION-database is louter een administratief hulpmiddel. Daarom blijft een inschrijfbewijs in de eigen praktijk voor nieuwe patiënten van belang. Zo'n bewijs kan tevens een rol spelen als arbitrage nodig is om uit te maken wie de huisarts van die patiënt is.