ION-database

 

Wat staat er in de database

In de ION-database zijn naam, geboortedatum en burgerservicenummer opgenomen van Nederlandse ingezetenen die staan ingeschreven bij een zelfstandig gevestigde, BIG-geregistreerde huisarts of een samenwerkingsverband van BIG-geregistreerde huisartsen. Deze zijn gekoppeld aan de AGB-code van de huisarts. De AGB-code is het unieke identificatienummer waaronder zorgaanbieders bekend staan. Op basis van een zoekactie in ION wordt een Controle Op Verzekeringsrecht (COV) uitgevoerd en worden de bijbehorende actuele verzekeringsgegevens opgehaald. De ION-database is louter een administratief hulpmiddel en bevat geen medische gegevens van patiënten.

Technisch beheer

Het technisch beheer van de database is in handen van VECOZO. VECOZO is het communicatiepunt voor ketenpartners in de zorg om veilige internetcommunicatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders te faciliteren. ION heeft een eigen technisch projectleider die de contacten met VECOZO onderhoudt en de planning en de afspraken voor de werkzaamheden maakt. De ION-projectleider treedt tevens op als functioneel beheerder van de ION-database en vormt het aanspreekpunt voor zorgaanbieders voor alle vragen over ION. U kunt hem bereiken door een e-mail te sturen.

Beveiliging

De ION-database bevat privacygevoelige informatie. Hiermee wordt zeer zorgvuldig omgegaan. De database is eigendom van de gezamenlijke Nederlandse huisartsen. VECOZO kan de gegevens in de database niet inzien of aanwenden voor eigen gebruik. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden. De ION-database is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens en staat geregistreerd onder nummer m1373705.
Zie ook: Reglementen.

Toegang verkrijgen

Alle huisartsen in Nederland met een geldig VECOZO-certificaat krijgen toegang tot de ION-database. Hiermee kunnen zij de gegevens van patiënten uit hun eigen praktijk invoeren, inzien en wijzigen. Huisartsen werkzaam in een huisartsenpraktijk krijgen automatisch toegang via de website.
Patiënten en andere zorgaanbieders hebben geen toegang tot de ION-database, maar hebben via de huisarts de mogelijkheid om opgeslagen gegevens in te zien.

Werking

Huisartsen kunnen inloggen op de VECOZO-website voor toegang tot de ION-database. Er zijn aparte schermen voor het aanmelden van nieuwe patiënten, het wijzigen van de gegevens en het afmelden. Zij kunnen echter niet de patiëntengegevens van collega-huisartsen inzien.

De HISsen hebben òf een eigen ION-module ingebouwd òf kunnen werken met een ION-module van een administratiekantoor of softwareleverancier. Met deze modules is het mogelijk om het totale bestand van actieve patiënten in één keer aan te melden bij de ION-database en up to date te houden door mutaties door te geven.