ION in vogelvlucht - speciaal voor startende huisartsen

 

U kunt deze informatie ook printen:

Inschrijving Op Naam in vogelvlucht - speciaal voor starters

Wat is ION – Inschrijving Op Naam?

ION is een stichting van en voor huisartsen. Deze bevordert dat alle Nederlandse ingezetenen staan ingeschreven bij een geregistreerde huisarts zodat ze 24 uur per dag toegang hebben tot goede huisartsgeneeskundige zorg. ION onderstreept ook het belang van het dossierhouderschap van de huisarts en wil zijn administratieve lasten verlichten. Dit gebeurt onder meer door te registreren welke patiënten bij welke huisarts staan ingeschreven.

Hoe werkt ION?

Het belangrijkste instrument van ION is een speciaal ingerichte database waarin praktijkhoudende huisartsen hun ingeschreven patiënten kunnen registreren zodat dit eenduidig vast ligt.

Verreweg de meeste Nederlandse huisartsen hebben hun patiënten daarin aangemeld.

In die database staan alleen naam, verzekeringsnummer, burgerservicenummer, geboortedatum en geslacht van de patiënt gekoppeld aan de unieke AGB-code van de huisarts en de UZOVI-code van de zorgverzekeraar.

Elke huisarts kan zijn eigen patiënten daarin aanmelden, inzien en afmelden.

U neemt een praktijk over...

Zorg dat u het juiste Vecozo-certificaat heeft waarop de ION-rechten zijn geactiveerd. U kunt dat aanvragen via www.vecozo.nl

Afhankelijk van uw HIS kunt u met de ingebouwde ION-module of een ION-module van een administratiekantoor of softwareleverancier uw actieve patiënten in één keer aanmelden.

Daarvoor moet het patiëntenbestand op orde en actueel zijn. Zet dus de patiënten die niet in de praktijk blijven, op inactief.

Patiënten waarvan het BSN (nog) niet bekend is (bijvoorbeeld een pasgeboren baby) kunt u alvast handmatig aanmelden.

Vraag aan uw voorganger om - voordat zijn Vecozo-certificaat - verloopt te controleren of er nog patiënten op zijn naam in de ION-database staan. Is dat het geval, vraag dan of hij deze patiënten afmeldt. Patiënten kunnen gekoppeld zijn aan de praktijk-AGB of aan de zorgverleners-AGB.

Nota bene. ION is een administratief hulpmiddel en vervangt niet het aanmaken en verzenden van de declaraties voor de inschrijftarieven. ION vervangt ook niet het inschrijfbewijs in uw praktijk als basis voor de behandelrelatie tussen uw patiënt en uzelf.

Inschrijven = uitschrijven

Zodra u een nieuwe patiënt aanmeldt bij de ION-database, wordt deze losgekoppeld van de vorige huisarts.Dat geldt omgekeerd ook als een collega een patiënt van u aanmeldt. Patiënten die zijn overleden of geëmigreerd moet u zelf afmelden bij de ION-database. Dat geldt ook voor mensen die langdurig worden opgenomen in een AWBZ-instelling, langere tijd in detentie zitten of als beroepsmilitair werkzaam zijn. Deze groepen vallen niet onder de reguliere huisartsenzorg en daarom kunt u voor hen geen inschrijfgelden declareren.

Als een andere huisarts ten onrechte meerdere malen een van uw patiënten claimt, kunt u dat probleem proberen onderling op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u voor bemiddeling terecht bij de stichting ION.

Communicatie met uw patiënten...

Het is van belang dat u uw patiënten op de hoogte brengt van de ION-database en het feit dat zij daarin zijn gekoppeld aan hun huisarts. Daarvoor heeft ION de flyer Wie is uw huisarts? ontwikkeld. Deze kunt u downloaden. U kunt de tekst printen en verspreiden onder uw patiënten. U kunt de tekst ook opnemen in een nieuwsbrief of op uw website.

Patiënt wil niet in ION-database staan

Als een patiënt te kennen geeft niet in de ION-database te willen staan, kunt u hem afmelden.

U kunt het inschrijfgeld voor zo'n patiënt gewoon declareren. Alleen als deze declaratie wordt afgewezen, kunt u niet via ION aantonen dat de patiënt op uw naam stond en zal de verzekeraar u niet uitbetalen.

Declareren inschrijftarieven...

Peildatum voor de inschrijftarieven is de eerste dag van een kwartaal.

Voor alle patiënten die op die dag in de ION-database zijn gekoppeld kunt u het inschrijftarief declareren bij de diverse zorgverzekeraars.

Wordt een declaratietarief onterecht afgeschreven, dan kunt u dat betwisten op basis van de ION-database.

Contributie

Alle deelnemende huisartsen dragen financieel bij aan ION, in het bijzonder aan beheer, onderhoud en vernieuwingen van de database en de bijbehorende organisatiekosten. U ontvangt jaarlijks een gespecificeerde factuur, die is gebaseerd op het aantal patiënten dat op uw naam staat in de ION-database.

Meer weten?

Op deze website vindt u nog veel meer informatie over ION. Kijk vooral ook naar de veelgestelde vragen - zie derde tekstblok links op elke pagina. Vindt u niet wat u zoekt, neem dan contact met ons op.

ION IN DE PRAKTIJK

Ter illustratie enkele voorbeelden van hoe gemakkelijk het werkt.

Patiënten TIJDELIJK aanmelden
Kies de volgende route:
U logt in als zorgverlener op www.vecozo.nl en gaat naar Diensten => Inschrijving op Naam (ION). Daar kiest u Aanmelden patiënt.

Let op! Patiënten die niet zijn verzekerd en/of van wie (nog) geen BSN bekend is, kunt u alleen tijdelijk aanmelden. U kiest in zo'n geval voor tijdelijk aanmelden en vult de gegevens in die op dat moment bekend zijn. Na twee maanden ontvangt u automatisch een bericht per e-mail met de vraag om de ontbrekende gegevens alsnog in te vullen. Als deze gegevens nog steeds niet bekend zijn, kunt u eenvoudig met een druk op de knop de inschrijving verlengen. Als u niet reageert op dit e-mailbericht, wordt de inschrijving van deze patiënt een maand later automatisch gestopt.

Patiënt staat WEL in ION en op naam van de eigen huisarts, maar de declaratie inschrijfgeld is afgewezen.
De gemakkelijkste manier om te reclameren is via de ION-website van Vecozo.
U logt in op www.vecozo.nl en gaat naar Diensten => Inschrijving op Naam (ION) => Zoeken.

  1. Gebruik Zoeken op actieve relaties.
  2. Pas zo nodig de peildatum aan. De peildatum staat standaard op het lopende kwartaal. Als u reclameert voor een ander kwartaal moet u de datum veranderen.
  3. Zoek de patiënt door het BSN in te voeren.
  4. Klik op de naam van de patiënt en u krijgt de relatiegegevens in beeld.
  5. Klik op op het tabblad Verzekerngsgegevens waarna Vraag elektronische correctieverzoek aan wordt getoond. De gegevens van de patient die de zorgverzekeraar nodig heeft, worden verzameld.
  6. Vul het referentienummer in van de zorgverzekeraar of het Vecozo-ID van de declaratie.
  7. Klik op Versturen en druk het bericht eventueel af voor uw eigen administratie.