Aanbod Huisartsenposten

 
Huisartsenposten zijn vaak van mei tot november bezig om gegevens te verzamelen over de hoeveelheid patiënten van de deelnemende huisartsen. Zij moeten daartoe bij alle aangesloten huisartsen de patiëntenaantallen opvragen. Dat is een bewerkelijk en kostbaar traject. Op basis van de door de huisartsen aangeleverde gegevens wijzen zij de diensten op de post toe voor het volgend jaar. Met behulp van de ION-database kan dat een stuk gemakkelijker en kunnen de administratieve lasten worden verlaagd.

Alleen aantallen.

Als u gebruik wilt maken van deze dienst, neem dan contact op met ION via het contactformulier.

Werkwijze
De HAP verstrekt een bestand met praktijk-AGB-codes – van de deelnemende huisartsen en hun praktijken – nadat ze van die huisartsen toestemming hebben gekregen om gegevens bij ION op te vragen. ION geeft door hoeveel patiënten er in de ION-database aan deze AGB-codes zijn gekoppeld. Er wordt geen uitsplitsing gegeven op zorgverleners-AGB omdat huisartsen in ION zowel op zorgverleners-AGB als op praktijk-AGB en soms zelfs op beide AGB's registeren. Daardoor geeft een uitsplitsing nooit een goed beeld van de werkelijke verdeling.

Voorwaarden 

De voorwaarden voor het gebruik van de dienst 'opvragen aantallen patiënten inzake roostering huisartsenposten' staan in dit document beschreven.

Een taak voor ION?

Ook dit project past binnen de doelstelling van ION omdat het de administratieve lasten van huisartsen vermindert en gebruikmaakt van de inspanningen van huisartsen om hun patiënten in ION te registreren.