Reclameren

 
U kunt op twee manieren reclameren, of anders gezegd een onterechte afwijzing betwisten.

I Elektronisch via software die u gebruikt voor het afhandelen van uw declaratieproces of via uw administratiekantoor of servicebureau die het declaratieproces voor u verzorgt.

II Handmatig via de ION-website.
Dat werkt als volgt...

  1. U logt in op de Vecozo-website en gaat naar Diensten => Inschrijven op Naam (ION) => Zoeken.
  2. Gebruik Zoeken op actieve relaties.
  3. Pas zo nodig de peildatum aan. De peildatum staat standaard op het lopende kwartaal. Als u reclameert voor een ander kwartaal moet u de datum veranderen.
  4. Zoek de patiënt door het BSN in te voeren.
  5. Klik op de naam van de patiënt en u krijgt de relatiegegevens in beeld.
  6. Klik op het tabblad 'Verzekeringsgegevens' waarna 'Vraag elektronisch correctieverzoek aan' wordt getoond en de gegevens van de patiënt die de zorgverzekeraar nodig heeft, worden verzameld.
  7. Vul het referentienummer van de zorgverzekeraar in of de Vecozo ID-nummers van de declaratie en de afwijzing. Als u slechts een van beide nummers heeft, vul dan een 0 (nul) in bij de ander.
  8. Klik op ''Versturen' en druk het bericht eventueel af voor uw eigen administratie.