Stichting ION

 

De stichting Inschrijving op Naam (ION) is op 14 augustus 2006 opgericht door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De stichting stelt zich ten doel om de inschrijving van alle Nederlandse ingezetenen bij een BIG-geregistreerde huisarts te bevorderen. Dit doet de stichting onder meer door de inrichting en het beheer van een database waarin van elke Nederlander zijn naam, verzekeringsnummer, geboortedatum en burgerservicenummer zijn gekoppeld aan de naam en unieke zorgverlenerscode van uw eigen huisarts en die van uw zorgverzekeraar.
Meer over de database

Het bestuur

Het bestuur van ION bestaat uit minimaal vijf leden. Minstens drie bestuurszetels worden bezet door vertegenwoordigers van de gebruikersverenigingen van Huisartsen Informatie Systemen (HISsen). Het bestuur van de LHV benoemt de ION-bestuursleden voor een periode van drie jaar. Daarvoor is goedkeuring nodig van de Ledenraad van de LHV. Aftredende bestuursleden kunnen eenmalig voor een periode van drie jaar worden herbenoemd.

Jaarstukken

Elk jaar legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten en besteding van de middelen in het voorgaande jaar. De jaarstukken worden openbaar gemaakt via de website.

Samenstelling bestuur

  • Menno Riemeijer, huisarts in Kapelle Biezelinge, voorzitter en afgevaardigde van HISgebruikersvereniging ATLAS
  • Tjeerd Nijenhuis, huisarts in Den Haag, secretaris en afgevaardigde van de LHV-Ledenraad
  • Marc Spruit, huisarts in Alphen aan den Rijn, penningmeester en afgevaardigde van HISgebruikersvereniging VeGOM
  • Carin Littooij, huisarts in Driebergen, bestuurslid LHV met onder meer portefeuille ICT
  • Pieter Vrijdag, huisarts in Wouw, lid en afgevaardigde van HISgebruikersvereniging Orego

Gegevens

Stichting Inschrijving Op Naam
p/a Administratie Partners bv Wiersedreef 26 - 3433 ZX Nieuwegein
info@stichting-ion.nl
bankrekeningnummer NL05INGB0003997300 - btw NL 817228093 - KvK 30219492