Reglementen

 

Van groot belang bij het inrichten van de ION-database is dat ook randvoorwaardelijke zaken goed zijn ingevuld. Het Huisartsenreglement ION-database is voor het eerst vastgesteld in 2008; de huidige versie is in september 2013 door het bestuur geaccordeerd. Het Patiëntenprivacyreglement ION-database is vastgesteld in 2008 en aangepast in 2012.

Huisartsenreglement ION database vs 2013

Patientenprivacyreglement ION database vs 2012