Reglementen

 

Van groot belang bij het inrichten van de ION-database is dat ook randvoorwaardelijke zaken goed zijn ingevuld.
Het Huisartsenreglement ION-database is voor het eerst vastgesteld in 2008.
De huidige versie is in juni 2019 door het bestuur geaccordeerd.

Huisartsenreglement ION database vs 2019

Het Patiëntenprivacyreglement ION-database is vastgesteld in 2008 en aangepast in 2012.

Patientenprivacyreglement ION database vs 2012