Stoppen, associëren en dissociëren

 

U kunt deze informatie ook printen:

Stoppen, associëren, dissociëren (pdf)

Stoppen met de praktijk

Als u met pensioen gaat, een carrièreswitch maakt of als huisarts blijft werken maar niet langer als praktijkhouder, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen patiënten meer gekoppeld zijn aan uw persoonlijke en praktijk-AGB's in de ION-database.

Er zijn verschillende situaties mogelijk.

U stopt en de huisartsenpraktijk wordt voortgezet door een of meerdere opvolgers.

 1. Als al uw patiënten zijn aangemeld op uw praktijkcode, hoeft u niets te doen als de AGB-code voor de praktijk hetzelfde blijft.Uitleg over Patienten op naam in de ION-Database
 2. Als de praktijk-AGB verandert of als uw patiënten zijn aangemeld op uw zorgverleners-AGB, moeten uw opvolger of opvolgers de patiënten opnieuw aanmelden op hun praktijk- of zorgverleners-AGB's. Bij ION geldt inschrijven is uitschrijven. Dus hoeft u zelf deze patiënten niet af te melden.
 3. Het kan zijn dat er na die tijd toch nog patiënten op uw persoonlijke en/of praktijk-AGB staan ingeschreven in de ION-database. Vaak zullen dat inactieve patiënten zijn. Dat wil zeggen mensen die overleden of geëmigreerd zijn, of mensen die niet onder de reguliere huisartsenzorg vallen, zoals gedetineerden, militairen en mensen die in AWBZ-instellingen zijn opgenomen en daar ook worden behandeld. Daarom moet u altijd – voordat uw Vecozo-certificaat met ION-rechten verloopt – controleren of er nog patiënten op uw naam of praktijk staan in de ION-database. In de praktijk blijkt dat veel huisartsen hun patiënten op verschillende AGB's aanmelden. Controleer dus zowel uw persoonlijke als uw praktijk-AGB!
 4. Als u – nadat u gestopt bent – een nota ontvangt van ION, staan er op de peildatum waarop de nota is gebaseerd nog steeds patiënten op uw naam in de ION-database. Vraag uw opvolgers deze patiënten alsnog aan te melden – dan kunnen zij het inschrijftarief voor deze mensen declareren – of meldt deze patiënten zelf af. Betaal de nota zelf of vraag uw opvolgers om deze te betalen. Het gaat namelijk meestal om een klein bedrag en het is voor ION niet mogelijk om de factuur opnieuw te sturen naar uw opvolger(s). De kosten hiervan wegen niet op tegen de baten.
 5. Mocht uw Vecozo-certificaat al verlopen zijn terwijl er nog patiënten op uw naam in de ION-database staan, dan kunt u per e-mail daarvan een lijst opvragen bij ION.

U stopt en de huisartsenpraktijk wordt beëindigd.

 1. Uw patiënten zullen zich verspreiden over diverse huisartsenpraktijken in de omgeving. De nieuwe huisartsen zullen hen aanmelden bij de ION-database. Zodra dat het geval is, staat een patiënt niet langer op uw naam ingeschreven.
 2. Zie verder U stopt en de huisartsenpraktijk wordt voortgezet door een of meerdere opvolgers vanaf punt 3.

Associëren

U associeert met een huisarts die geen eigen praktijk heeft.

 1. Uw persoonlijke en uw praktijk-AGB blijven het zelfde. Nieuw in de praktijk is de persoonlijke AGB van uw associé(e).
 2. U kunt kiezen of u de patiënten in de ION-database koppelt aan de praktijk-AGB of aan de zorgverlener-AGB's. Het is belangrijk om binnen de praktijk goed af te spreken welke AGB wordt gebruikt voor het aanmelden van patiënten. Als patiënten met verschillende AGB's worden aangemeld, kan het zijn dat u in uw overzicht patiënten 'kwijt' bent, als u maar op één AGB-code zoekt. Gebruik de functie Alle AGB-codes voor een compleet overzicht. Praktijken met meerdere zorgverleners waar op één AGB wordt gedeclareerd, kunnen het beste alle patiënten via de ION-module op dezelfde zorgverleners- of praktijk-AGB zetten. Binnen het HIS kunnen de patiënten gewoon gekoppeld blijven aan hun eigen huisarts.
 3. Als u ervoor kiest om alle patiënten in de ION-database te koppelen aan de praktijk-AGB, moet u controleren of er nog patiënten gekoppeld zijn aan uw persoonlijke AGB. Als dat het geval is, moet u die patiënten opnieuw aanmelden met uw praktijk-AGB.
 4. Kiest u ervoor om alle patiënten te koppelen aan een van beide persoonlijke AGB's, dan moet uw associé(e) de patiënten die op zijn/haar naam komen te staan, (opnieuw) aanmelden.

U fuseert met een of meer andere praktijkhouders.

 1. In dat geval zijn er meerdere praktijk-AGB's voor handen. U moet daarvan eentje kiezen voor de nieuw te vormen praktijk of Uitleg over afmelden patientendaarvoor een nieuwe AGB-code aanvragen.
 2. Zie U associeert met een huisarts die geen eigen praktijk heeft punt 2.
 3. Als u ervoor kiest om alle patiënten in de ION-database te koppelen aan de nieuwe praktijk-AGB, moet u controleren of er nog patiënten gekoppeld zijn aan de persoonlijke AGB's van alle huisartsen of aan de praktijk-AGB's die niet meer worden gebruikt. Als dat het geval is, moeten die patiënten opnieuw worden aangemeld met de praktijk-AGB van de nieuw te vormen praktijk.
 4. Kiest u ervoor om alle patiënten te koppelen aan persoonlijke AGB's, dan moeten de patiënten die op een van de praktijk-AGB's staan aangemeld, opnieuw worden aangemeld met een AGB van een van de huisartsen.
 5. Controleer, om misverstanden te voorkomen, altijd of er nog (inactieve) patiënten staan op de AGB's die niet langer worden gebruikt. Zie daarvoor punt 3 onder U stopt en de huisartsenpraktijk wordt voortgezet door een of meerdere opvolgers.

Dissociëren

U en uw associé(e) gaan allebei zelfstandig verder met een eigen praktijk.

 1. U kunt beiden een nieuwe praktijk-AGB aanvragen. U kunt er ook voor kiezen dat de een de bestaande praktijk-AGB blijft gebruiken en de ander een nieuwe aanvraagt.
 2. Als de patiënten staan aangemeld op de oorspronkelijke praktijk-AGB en u hebt beiden een nieuwe praktijk-AGB, moet u uw patiënten opnieuw aanmelden op de nieuwe AGB. Als een van beide de oude praktijk-AGB blijft gebruiken, moet alleen de ander zijn patiënten opnieuw aanmelden.
 3. Als de patiënten staan aangemeld op de persoonlijke AGB's dan hoeft u – zolang een patiënt niet van huisarts verandert – niets te doen. Op het moment dat een patiënt die op naam staat van uw collega bij u in de praktijk wil komen, moet u deze opnieuw aanmelden.
 4. Controleer, om misverstanden te voorkomen, altijd of er nog (inactieve) patiënten staan op de AGB's die niet langer worden gebruikt. Zie daarvoor punt 3 onder U stopt en de huisartsenpraktijk wordt voortgezet door een of meerdere opvolgers.

Nota Bene.

U hoeft de stichting ION niet apart op de hoogte te brengen van uw plannen om te stoppen, te associëren of te dissociëren. ION maakt voor de adresgegevens – ten behoeve van overzichten en facturatie – gebruik van een geactualiseerd Vektis-bestand. Het is dus van belang om Vektis tijdig op de hoogte te stellen van veranderingen in de praktijk.

Vragen? Meer weten?

In de kolom Projecten en vragen (rechts op deze pagina) vindt u de rubriek veelgestelde vragen. Vindt u daar niet wat u zoekt, dan kunt u ons bereiken via info@stichting-ion.nl.