Hoe kan ik invloed uitoefenen op het beleid en de activiteiten van ION?

 

De stichting Inschrijving op Naam (ION) is opgericht door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het bestuur van de LHV benoemt de bestuursleden van de stichting ION na goedkeuring door de Ledenraad van de LHV. Aan die Ledenraad legt het bestuur van de stichting ION ook verantwoording af over het door haar gevoerde beleid.
U kunt via uw kringvertegenwoordigers, die zitting hebben in de Ledenraad, dus invloed uitoefenen op het beleid en de activiteiten van de stichting ION.
U kunt uw stem ook laten horen via uw HIS-gebruikersvereniging. Want er is voor gekozen om minstens drie bestuursleden te benoemen uit de gelederen van die gebruikersverenigingen.
Zie ook de rubriek Stichting ION waarin meer informatie over de bestuurssamenstelling is opgenomen.

Terug naar vorige pagina