Hoe werkt de VIP ION-module?

 

Met VIP ION-module kunt u gemakkelijk patiënten aanmelden en uw patiëntenbestand in de database controleren. Uit uw HIS spoelt u een VZ31-bestand uit met uw actieve patiënten. De ION-module leest dit bestand in en voert online (buiten uw HIS om) een batch-controle uit bij VECOZO op verzekeringsrecht (COV) en de aanwezigheid van geldige burgerservicenummers (BSN’s). 
Daarna krijgt u twee lijsten met patiënten. Een van de mensen die aan beide criteria (verzekerd èn BSN) voldoen en een met de afgekeurde patiënten, bijvoorbeeld omdat ze geen geldig BSN hebben en/of niet verzekerd zijn. 
Met een druk op de knop kunt u alle patiënten die aan de eisen voldoen aanmelden bij de ION-database. Daarbij wordt meteen gecontroleerd of deze mensen al of niet voorkomen in de database. 
U moet het bestand met afgekeurde patiënten controleren en corrigeren. 
Dit proces van batch-controle kunt zo vaak herhalen als u wilt. De module controleert elke keer welke patiënten nog moeten worden aangemeld. 

Let op! Blijf wel steeds de juiste AGB-code gebruiken voor controle van uw bestand en het aan- en afmelden van patiënten. Het gebruik van de zorgverleners-AGB-code en praktijk-AGB-code door elkaar leidt ongewild tot splitsing van uw patiënten over de verschillende codes. Dat kan ook bij de declaratiecontrole vertraging opleveren. Gebruik zo veel mogelijk de AGB-code die u ook gebruikt voor de declaraties. De zorgverzekeraars adviseren zo veel mogelijk op zorgverleners-AGB-code te declareren.

Terug naar vorige pagina