Ik stop in de loop van dit jaar met mijn praktijk. Waarom moet ik betalen voor het hele jaar?

 

De peildatum voor de ION-bijdrage is 1 april. Iedere huisarts aan wiens AGB op dat moment patiënten zijn gekoppeld in de ION database krijgt een factuur. Het bedrag hangt af van het aantal patiënten. Het gaat om een relatief klein bedrag per factuur. Daarbij kan geen rekening gehouden worden met mutaties in de loop van het jaar. De administratieve kosten daarvan wegen niet op tegen de baten. De volgende keer wordt de nota gestuurd aan de nieuwe huisarts(en) van uw patiënten. Wij rekenen erop dat degene op wiens naam op 1 april patienten staan ingeschreven, de nota betaald. U kunt de kosten natuurlijk verrekenen met uw opvolger.

Terug naar vorige pagina