Vervangt inschrijving in de ION-database het inschrijfformulier van de eigen praktijk?

 

Voor de ION-database geldt inschrijven is uitschrijven, maar dat is niet van invloed op de behandelrelatie. Alleen de patiënt zelf kan die aangaan of verbreken. De ION-database is louter een administratief hulpmiddel. Daarom blijft een inschrijfbewijs in de eigen praktijk voor nieuwe patiënten van belang. Een dergelijk bewijs kan tevens een rol spelen als arbitrage nodig is om uit te maken wie de huisarts van die patiënt is.

Terug naar vorige pagina