Waar kan ik terecht als ik fouten vermoed in het gebruik van BSN of als ik ontdek dat twee patiënten hetzelfde BSN hebben?

 

U kunt de BSN's van patiënten controleren op de website van SBV-z: www.sbv-z.nl. Daarvoor hebt u een UZI-pas nodig.
U kunt een foutief BSN of een vermoeden daarvan melden bij:

BSN-punt
Postbus 552
2501 CN Den Haag
Telefoon: (088) 900 10 10
Fax: (088) 900 10 20

Terug naar vorige pagina