Waarom leidt een aanmelding meteen tot een afmelding?

 

Het systeem aanmelden is afmelden is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat elke patiënt in de ION-database slechts aan één huisarts kan worden gekoppeld. 
Het over en weer steeds opnieuw aanmelden van dezelfde patiënt door twee verschillende huisartsen zonder nader overleg, het pingpongen, is een ongewenste situatie en kan uiteindelijk leiden tot een blokkade van de patiënt. 
Deze wordt pas opgeheven als uit een schriftelijke verklaring blijkt bij welke huisarts de patiënt ingeschreven wenst te staan. 
Het is uiteraard de bedoeling om gepingpong te voorkomen. Dat betekent dat huisartsen bij onduidelijkheid over de inschrijving van een patiënt onderling overleggen en de uitkomst daarvan doorvoeren in hun HIS voordat ze opnieuw gaan aanmelden.

Terug naar vorige pagina