Waarom moet mijn patiëntenbestand in de ION-database?

 

Sinds 1 januari 2009 is de ION-database leidend voor de zorgverzekeraars. Dat houdt in dat zorgverzekeraars vanaf dat moment bij dubbele declaratie verplicht zijn om de inschrijftarieven uit te betalen aan de huisarts aan wie de betreffende patiënt in de ION-database is gekoppeld. De peildatum daarvoor is de eerste dag van het kwartaal. In geval van twijfel of onduidelijkheid hoeft u hen dan als bewijs geen formulieren meer te sturen die ondertekend zijn door de patiënt. U kunt aan de hand van de gegevens van de database aantonen dat afwijzing onterecht is. 
Bovendien voorziet de database erin dat u bericht krijgt als een van uw patiënten verhuist zonder dat door te geven en een andere huisarts ‘uw’ patiënt inschrijft. Hoe meer mensen in de database staan, hoe soepeler dit zal verlopen en hoe minder discussies er over inschrijfgelden tussen huisartsen en verzekeraars plaatsvinden. 
Daar komt nog bij dat als alle huisartsen hun patiënten invoeren in de ION-database, duidelijk wordt hoeveel mensen niet staan ingeschreven bij een huisarts. Dan kunnen we uitrekenen hoeveel inschrijfgelden de Nederlandse huisartsen jaarlijks mislopen.

Terug naar vorige pagina