Welke rechten kan ik ontlenen aan het opnemen van mijn patiëntenbestand in de database?

 

De afspraak om met alle huisartsen samen te werken aan een landelijke database kan worden gezien als een huisartsennorm. Door met elkaar de norm te stellen kunnen hier rechten aan worden ontleend. Dit geldt echter alleen als alle huisartsen deze norm ook volgen.
De stichting ION en de LHV hebben met Zorgverzekeraars Nederland afgesproken dat bij een geschil over de rechtmatigheid van een declaratie de vermelding van inschrijving in het ION-bestand bepalend is voor zowel de huisarts als de zorgverzekeraar. Ten minste als het gaat om de vraag bij welke huisarts of in welke huisartsenpraktijk iemand staat ingeschreven op een bepaalde datum.

Terug naar vorige pagina