Wie houdt er toezicht op de stichting ION?

 

Het bestuur van de stichting ION bestaat uit vijf huisartsen, deze zijn benoemd door de LHV. Drie leden van het bestuur worden benoemd uit de kringen van de gebruikersverenigingen. Een vanuit de Ledenraad van de LHV en een vanuit het bestuur van de LHV.

Terug naar vorige pagina