Wij zijn gedissocieerd, wat doen we met de factuur?

 

De peildatum voor de ION-bijdrage is 1 april. De ION-factuur is gebaseerd op het aantal patiënten dat is gekoppeld aan uw praktijk-AGB en aan uw persoonlijke AGB’s. Afhankelijk van de wijze waarop u de patiënten heeft aangemeld, ontvangt een of meerdere nota’s. Als uw dissociatie heeft plaatsgevonden na 1 april moet u onderling een afspraak maken over de betaling van deze nota.

Terug naar vorige pagina